Spring naar content

Adviescommissie Droogte

Een commissie op initiatief van Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg Noord Brabant (een samenwerking van gemeentes, waterschappen en provincie)

zonder water, geen later

Door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds langere en extremere perioden van droogte. Met als gevolg: watertekorten, die funest zijn voor natuur, landbouw, scheepvaart en drinkwatervoorziening. Wat is nodig om in 2040 voldoende bestand te zijn tegen extremere en langduriger periodes van droogte en waterschaarste? Om deze vragen te beantwoorden is een onafhankelijke adviescommissie Droogte in het leven geroepen. In opdracht van deze commissie verzorgden wij een conceptueel advies en de vormgeving voor de eindpublicatie ‘zonder water, geen later’.

droge kost

Een dergelijke opdracht gaat samen met een inhoudelijke verdieping op de problematiek en de adviesrichting. Samen met Het PON & Telos hebben we intensief samengewerkt om de essentie van het advies te vertalen tot een conceptueel advies dat aansloot bij de boodschap. De gelaagdheid in de publicatie, de plek en functie van infographics en de look and feel van het rapport waren onderdeel van onze opdracht. Na een uitgebreide conceptverkenning met meerdere ideerichtingen, wisten we de conceptgedachte te vangen in ‘een Brabant zonder blauw’.

zonder blauw

Focussen we op het handelingsperspectief of onderstrepen we de dorre urgentie? Dat was een belangrijke afweging in de conceptfase. Zonder urgentie geen actie. We kozen ervoor om een Brabant te laten zien zonder blauw. De afgelopen zeer droge zomers gaven hier al een goede indruk van: stofwolken boven akkers, drooggevallen beken en zwartgeblakerde natuur na een heidebrand. Zonder water verdwijnt al het blauw, en daarmee groen, uit het landschap. Wat je overhoudt is een dood en dor beeld. Dit hebben we heel letterlijk genomen door al het blauw weg te halen uit afbeeldingen. Door het verschil te laten zien wordt de dringende boodschap heel snel duidelijk: zonder water, geen later. Het concept is doorvertaald in de vormgeving van het eindadvies en de presentatie van de commissie.

 

groen drukwerk

Een rapport over droogte vraagt om duurzaam drukwerk. Om dit te realiseren hebben we samengewerkt met onze samenwerkingspartner, drukkerij Dekkers van Gerwen. De CO2 uitstoot is gecompenseerd en het drukwerk bestaat volledig uit duurzaam papier en inkt.

impact

De presentatie van het advies leidde tot veel media-aandacht. Het advies draagt bij aan het debat over klimaatadaptatie en vraagt aandacht voor de droogteproblematiek, ook bij het Rijk en waterschappen buiten Brabant. Het advies was inhoudelijk gedegen met concrete oplossingen. De vormgeving van de publicatie droeg in belangrijke mate bij aan de blijvende impact van het advies.

deze moonies werkten mee aan dit project

daan janssens

angèle van iersel

ruud van den boogaart

jasper van grunsven

hungry for more?

Bekijk meer van ons werk of neem contact op voor jouw volgende case.