Spring naar content

BrabantKennis

BrabantKennis verkent thema’s die ons helpen de uitdagingen en kansen voor Brabant beter te begrijpen in brede verkenningen.

In opdracht van BrabantKennis (samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Fontys Academy for Creative Industries) werkten we mee aan het project Onzekere Zaken. Het project richt zich op de publieke professional. Doel is kennisdeling en het aanreiken van tools om beter om te (leren) gaan met onzekerheden bij het maken van beleid. De door BrabantKennis ontwikkelde podcastserie Onzekere Zaken vormde de basis van het project, het Onzekere Zaken Festival de climax.

een helder concept

Om tot een herkenbare vormgeving te komen, werkten we vanuit de conceptgedachte dat inzicht krijgen in onzekerheden gevoelsmatig de mist kan laten optrekken (inzicht zorgt voor helderheid). Het gegeven van ‘optrekkende mist’ komt consequent tot uiting in alle ontwikkelde middelen, zoals de kennisgids, de website, een A6 brochure, de compliments card, adresetiket en een thermomok. Ook de door Johan Moorman ontwikkelde illustratiestijl is ontwikkeld vanuit die conceptgedachte.

De kennisgids is vormgegeven als werkboek, met opdrachten die de professional leren om vanuit een ander perspectief naar (onzekere) zaken te kijken. De gids is voorzien van een kaft met uitgestanste ‘mistflarden’, waardoor slechts sommige delen van de cover helder zichtbaar zijn. De kaft heeft vanuit die optiek ook bewust geen titel of beschrijving. Het is een onzekere zaak wat je bij het openslaan van het boek gaat aantreffen.

Het mist-concept zie je eveneens terug in de typografie die af en toe wegvalt, op de notitiepagina’s en in de headers.

De website is in lijn met de kennisgids en vanuit dezelfde conceptgedachte vormgegeven, met optrekkende mist op de homepage en deels wegvallende headlines. Deze herkenbare stijlelementen komen in alle overige benoemde middelen terug.

hungry for more?

Bekijk meer van ons werk of neem contact op voor jouw volgende case.